Begär tillstånd att flyga drönare i kontrollerad luft

 • 2

  Kontrollera huruvida din flygning kommer att ske i kontrollerad luft, hitta din plats på drönarkartan där det framgår huruvida du befinner dig i en kontrollzon (CTR), dvs i närheten av en flygplats.

  Om din flygning kommer att ske utanför kontrollerad luft behöver du inte göra något av nedanstående. Om din flygning sker på lägre höjd än 50 meter OCH utanför de områden på drönarkartan som markerar avstånden 5km från landningsbana respektive 1km från helikopterplatta behöver du för vissa kategorier av drönare heller inget tillstånd från flygtrafikledningen.

 • 3

  Skicka in underlag för din drönarflygning via e-post till berörd flygtrafikledning (se kontaktuppgifter här på sidan).

  Nytt! För flygning i Säve CTR & Trollhättan CTR lämnar du in underlag via webbtjänsten www.dronerequest.app i stället för via epost och kan hoppa ner till punkt 4 (du måste fortfarande ringa tornet för tillstånd innan du börjar flyga).

  • Namn och telefon till dig som ansvarar för drönaren under flygningen. Du måste vara anträffbar under hela flygningen på det telefonnummer du angivit. Flygtrafikledningen kan behöva avbryta din flygning med kort varsel.
  • Datum och tid för flygningen.
  • Ungefärlig gatuadress och höjd för flygningen.
  • Kartbild där du tydligt markerat området som drönaren kommer att flyga i (ex. skärmbild från drönarkartan, google maps etc. där du ringat in området). Kartan skall vara tillräckligt utzoomad så det tydligt framgår vilken stadsdel etc. som berörs.

  Du har INTE tillstånd att genomföra flygningen bara för att du skickat in underlag. Läs vidare nedan.

 • 4

  När du står redo att flyga skall du ringa till berörd flygtrafikledning (se kontaktuppgifter här på sidan) för att få tillstånd att genomföra din flygning enligt det underlag du skickat in.

  Flygtrafikledningens bemanning varierar och du kanske inte får svar direkt eller ens på första försöket då du ringer. Du har INTE tillstånd att flyga förrän du fått ett JA oavsett om du skickat in underlag.

  Om du får bekräftat (ex genom telefonsvarare) att berörd flygtrafikledning är stängd kan du dock flyga enligt ditt underlag utan telefongodkännande (luften är då inte kontrollerad). Eftersom flygtrafikledningen kan öppna medan du flyger är det fortfarande viktigt att du under hela flygningen finns tillgänglig på det telefonnummer du angivit.

 • 5

  När du flugit färdigt med din drönare måste du ringa tillbaka till flygtrafikledningen och meddela detta.

  Så länge din drönare enligt vår information finns i luften begränsar det luftrummet för flygplan och helikoptrar som också vill flyga i området. Vi vill inte upprätthålla sådana begränsningar längre än nödvändigt.